ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

ตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย ตีเส้นลานจอดรถ กรุงเทพประกันภัย วิธีตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย มาตรฐานงานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ราคางานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย การตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย

รายละเอียดตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย

ลูกค้า : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองพร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง และกะเทาะสีเดิมบริเวณอาคารจอดรถ และถนนรอบอาคารสำนักงานถนนสาทร

งานกะเทาะสีเก่า

 1. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 2. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 3. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 4. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 5. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

งานตีเส้นใหม่

 1. ตีเส้นจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 96 เมตร
 2. ตีเส้นลานจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 93 เมตร
 3. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 4. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 5. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 6. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 7. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โดยที่บริษัทฯ รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคางานตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจอดรถ

อ่านต่อได้ที่…..ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

รับตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

ตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง ตีเส้นลานจอดรถ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง วิธีตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นจราจร กรุงเทพ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

รายละเอียดรับตีเส้นถนนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

 • ลูกค้า : บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • ที่อยู่ : 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 1. ตีเส้นลานจอดรถ และสนามทดสอบ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1100 เมตร
 2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 16 ตารางเมตร
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (ตรง) จำนวน 4 ตัว
 4. กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกเดิม (เส้นแบ่งช่อง) ปริมาณ 109 เมตร
  • รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการปรับปรุงงานตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง
 5. ทาสีน้ำมันสีดำ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 90 เมตร

สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นถนน

อ่านต่อได้ที่…..รับตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

ตีเส้นจราจรหน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ ตีเส้นจราจรลาดยาง สีตีเส้นจราจร ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ซื้อตีเส้นจราจร ขายรับตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 รับเหมาตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 งานตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นลานจอดรถ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจรลาดยาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9 สีตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซื้อตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ขายรับตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 รับเหมาตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นลานจอดรถ The Grand พระราม 9 ตีเส้นจราจรทางม้าลาย The Grand พระราม 9 สีตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ซื้อตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ขายรับตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 รับเหมาตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 งานตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ตีเส้นลานจอดรถ The Grand Rama 9 ตีเส้นจราจรลาดยาง The Grand Rama 9 สีตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ซื้อตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ขายรับตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ทาสีขอบทาง ทาสีฟุตบาท ทาสีจราจร ทาสีขอบทาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ทาสีฟุตบาท เดอะ แกรนด์ พระราม 9

รายละเอียดตีเส้นจราจรเดอะ แกรนด์ พระราม 9

ลูกค้า : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

 • ตีเส้นจราจรเส้นทึบสีขาว และเหลือง กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 1,576 เมตร
 • ตีเส้นตารางเหลือง กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 974 เมตร
 • ตีเส้นปะ กว้าง 0.10 เมตร ห่าง 3 เมตร จำนวน 373 เมตร
 • ตีเส้นจราจรลาดยางทางม้าลาย จำนวน 165 ตารางเมตร
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ตรง) จำนวน 80 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ซ้าย) จำนวน 11 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ขวา) จำนวน 4 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ตรง-ขวา) จำนวน 2 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ตรง-ซ้าย) จำนวน 4 ตัว
 • ทาสีขอบทางสีขาว สลับแดง กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 640 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก และรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ ทาสีฟุตบาทด้วยสีจราจร สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

อ่านต่อได้ที่…..ตีเส้นจราจรหน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

ตีเส้นลานจอดรถ หน่วยงาน WHA Mega Logistic Center บางพลี

ตีเส้นลานจอดรถ ตีเส้นจราจร บริการเหมาตีเส้น ตีเส้นจราจร การตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ WHA Mega Logistic Center บางพลี ตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี บริการเหมาตีเส้น WHA Mega Logistic Center บางพลี ตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี การตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี ตีเส้นลานจอดรถด้วยเครื่องตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี ตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี รับเหมาตีเส้นจราจร WHA Mega Logistic Center บางพลี

รายละเอียดตีเส้นลานจอดรถ

 1. ตีเส้นจราจร เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 1,021 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 15 ตัว
 3. ตีเส้นสัญลักษณ์ห้ามจอดขนาด 1 x 5 เมตร จำนวน 1 จุด
 • งานจ้างเหมาตีเส้นลานจอดรถด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • หน่วยงาน WHA Mega Logistic Center บางพลี

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโดยใช้เครื่องตีเส้นจราจร นอกจากบริการเหมาตีเส้น บริษัทฯ ยังรับทาสีลานจอดรถ และขอบทางอีกด้วย สอบถามราคาตีเส้นลานจอดรถได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นลานจอดรถ
อ่านต่อได้ที่…..ตีเส้นลานจอดรถ หน่วยงาน WHA Mega Logistic Center บางพลี

งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ ตีเส้นจราจรลาดยาง สีตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ รับเหมาตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ งานตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ตีเส้นลานจอดรถพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ตีเส้นจราจรลาดยางพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ สีตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ รับเหมาตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ งานตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ตีเส้นลานจอดรถพิพิธภัณฑ์เหรียญ

รายละเอียดงานตีเส้นจราจรพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์

 • ตีเส้นจราจรสีขาวเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 295 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 11 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 2 ตัว
 • ตีเส้นสัญลักษณ์คนพิการ ปริมาณ 2 ตัว
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานตีเส้นจราจร


อ่านต่อได้ที่…..งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจรที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม

โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม รับเหมาตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ สีตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจรลาดยาง ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นถนน โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา รับเหมาตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา งานตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นลานจอดรถ โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นจราจรลาดยาง โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา สีตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา เครื่องตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนน โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม รับเหมาตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม งานตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นลานจอดรถ โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรลาดยาง โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม สีตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม เครื่องตีเส้นจราจร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม รับตีเส้นถนน รับตีเส้นถนน โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา รับตีเส้นถนน โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นลูกศร ตีเส้นถนนลูกศร ตีเส้นจราจรลูกศร ตีเส้นลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนนลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนนลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นจราจรลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นลูกศร โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ตีเส้นลูกศรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา

รายละเอียดตีเส้นจราจรที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา

 • งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก
 • เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร สีเหลือง ปริมาณ 1,672 เมตร
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 41 ตัว
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 6 ตัว
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร


อ่านต่อได้ที่…..ตีเส้นจราจรที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา ถนนเพชรเกษม